Kauno Spiauda 4: apie erdvę

2

PDF skaitymui

Ketvirtasis Spiaudos numeris skirtas erdvei. Kaune buvo skvotas, Žemuosiuose Šančiuose prigausėjo parduotuvių turtingiems naujakuriams, stoties rajone stato dar vieną prekybcentrį, kuris toliau stums skurdžiuosius iš miesto centro. ES bando užsitverti nuo atvykėlių, primenančių mums apie buvusias ir esamas erdvės kolonializmo ir disciplinavimo “Šloves”. Žmonės juda link centro – centras bando žmones sustabdyti statydamas spygliuotas vielas, didindamas sienų apsaugos korporacijos “Frontex” biudžetą ir kurdamas pabėgelių koncentracijos stovyklas Europos periferijoje ir už jos ribų.

Kaip sako pirmam straipsnely, visa erdvė yra politiška, liudija apie politiką, materializuoja ir keičia ją. O toliau apie praktikas – daugiausiai interviu su įvairių šalių ir vietiniais skvoteriais apie mums artimas alternatyvas, apie Šilus, Brazilkę, Vilkyškį ir kolektyvinę erdvę, ir aišku įdomybės bei skelbimai gale.

Gyvenimas per brangus!

KS redakcija

Dėl versijos spausdinimui susisiekite: kaunospiauda@riseup.net

 

Kauno Spiauda issue 4: On Space

2

Pdf to read

Dear reader,

This is our first issue in English!

We chose a topic about spaces: there’s been a squat in Kaunas, Lower Šančiai have been filled with expensive stores for rich newcomers, the station district is getting another shopping mall which will push the poor out of the city centre. EU is trying to close its borders to immigrants who remind us of current and past “greatness” of colonialism and disciplined space. People move towards the centre- the centre tries to stop them by putting up barbed fences, enhancing the budget of the “Frontex” corporation which deals with border security, and creating refugee concentration camps in Europe’s periphery and around.

As the first article explains, all space is political, witnesses politics, materializes and changes it. And then practices – we have mostly interviews with squatters from different countries and here about alternatives dear to us, also texts on Šilainiai, Brazilkė, Vilkyškis and collective space. And of course, announcements and trivia at the end.

Gyvanimas per brangi!

KS editorial staff

This issue is dedicated to the “Klinika” social centre in Prague, which has been squated for a year already. To the memory of Poznan squat “Od:zysk” which, when faced with the threat of eviction, has been exchanged for 300’000 zlotys without full consensus of its creators. To the DEATH tag (symbolic value grows with time) and its creators. To the squat that existed in Kaunas – the “Green House” social centre. Also to everyone who fights for living where and how they want.

Komentaras apie Aukštojo Moxlo Fakulteto akciją

Screenshot from 2015-10-22 21:29:26

Viešumoje pasklidęs studentų atviras laiškas VDU rektoriui atskleidžia tik nedidelę AMF studentų akcijos norėtos paskleisti žinutės dalį. Taip, iš dalies akcijos tikslas buvo parodyti, kad universitetas realybėje stipriai prasilenkia su savo išdidžiai reklamuojamais kritinės minties, kūrybinės laisvės ir artes liberales principais. Rektorius nepripažindamas policijai akciją surengusių studentų kaip šventės dalies, o vėliau teisindamasis, kad ją reikėjo suderint iš anksto su pačiu rektorium parodo, kad kritinė mintis priimtina tik ją suderinus su valdžios institucijom (ar nebūtų keista prašyti rektoriaus leidimo akcijai, kuri kritikuoja patį universitetą?). Taip pat yra stebėtinas piar’o neišmanymas, kai keičiama nuomonė su didėjančiu žiniasklaidos spaudimu: pirmiausia AMF studentai nebuvo šventės dalis, tada buvo, bet nesuderinus akcijos su valdžia, o galiausiai, teigiama, kad rektorius pilnai akcijos dalyvius laiko šventės dalimi ir stos teisme į teisingumo pusę.

Continue reading “Komentaras apie Aukštojo Moxlo Fakulteto akciją”